side 1 av Indkomne Brever m. m. 1710 – 1768

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.