side 3 av 'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.