side 162 av Forhandlingsprotokol 1706 - 1839.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.