side 571 av Protokol over indførte Lærekontrakter 1832 - 1867

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.