side 4 av Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.