side 2 av Kongens kammerherre har den ære å underrette Christian Magnus Falsen og den norske deputasjon at plass er hold av for dem i Kongens Store Hage til Galla Spectaclet i morgen den 23. juni 1823.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.