side 2 av Verser afsjungna i ett Gladt Sällskap af Svenskar og Norrmän den 13. Juni 1823.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.