side 8 av Ere følgende Islandske Ord norske?

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.