side 21 av Historiske opptegnelser av Peder Fylling,

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.