side 11 av Bidrag til Oplysning om den Søndmørske Handelsstands økonomiske. Forfatning for 200 Aar siden.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.