side 1 av Afrids af Monumenter, Prospecter og andet, som jeg har forefunden paa Reiser i Norge 1824 – 25, nr 4

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.