side 3 av Brev fra Hans Mossin  til Hildbr. Meyer om Apostelkirken i Bergen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.