side 5 av Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 012

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.