side 4 av Antegnelser - væsentlig Antikvariske 18: [Avskrift av vitenskaplig fransk bok 1762]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.