side 2 av Antegnelser - væsentlig Antikvariske 39: [Omtale av ring funnet i kapell i Søvde, Luster]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.