side 1 av Antegnelser - væsentlig Antikvariske 50: [Arkeologiske funn]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.