side 2 av Antegnelser af natur-historisk Art 3: [Pimpsteen i Søndfjord]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.