side 1 av Antegnelser af natur-historisk Art 27

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.