side 4 av Fortegnelse over Sødyr samlede ved Ørlandet og Hitterøen Sommeren 1847 - 2

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.