side 1 av Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 40: [Opdagelser af nye Dyr for den norske Fauna]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.