side 1 av Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 09

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.