side 51 av Digte over "Fædrelandske æmner".

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.