side 3 av Bjørnstjerne Bjørnsons Brever m. m. til Geelmuydens Enkes Bokhandel i Bergen ang. Forlagsretten til Arne m. m. 1858 - 1868.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.