side 176 av Kaptein Fredrik Hartwigs Dagbøker ført paa gaarden Alværn i Sogn i tiden 1847-1886. IV. 1873 – juli 1886

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.