side 7 av Ligstener paa St. Jacobs Kirkegaard og Domkirkegaarden. Optat 1914-1915 av Anthon M. Wiesener Paa foranledning av Kirketilsynet.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.