side 1 av Til Kristiania - Gudbrandsdalen - Trondheim- Grong, 1850. Retur Kristiansund - Romsdal - Bøverdalen - Sognefjell, hefte 3 (kart)

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.