side 4 av Til Hamburg, gjennom Tyskland til Praha, Wien og Nord-Italia, 1858, hefte 1

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.