side 6 av Stiftsamtmann W. F. K. Christies taler i klubbmøtene i tiden 1813 – 30/4 1827 [Daterte] - 10

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.