side 22 av Greve-slekten. Oplysninger om Slegten Greve i Bergen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.