side 117 av Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 21/1 1885 - 23/12 1885

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.