side 15 av Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 2/1 1889 - 10/7 1889. Samt forskjellige anmodninger 5/1 1889 - 28/6 1889

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.