side 21 av Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 1/1 1897 - 30/12 1898

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.