side 3 av Brev fra Leiv Tungesvik til Lars L. Tungesvik, Sachsenhausen 10/12 -44

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.