side 3 av Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1943.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.