side 2 av Brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. 1952.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.