side 2 av Brev fra Theodor Petersen til Haakon Shetelig. 1927.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.