side 2 av Brev til I.C. Dahl fra hans bror Hans Hendrich Dahl. Datert 15. september 1833, Bergen.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.