side 303 av Islandsk sagahandskrift.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.