side 386 av Islandsk sagahandskrift.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.