side 1 av Fragment av et Missale

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.