side 1 av Fragment av en latinsk tekst til Maria bebudelse.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.