side 6 av [Brev fra Nikolai Johannes Astrup til Per Kramer, 1918]

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.