side 17 av Fugletuer 1935-1936. Amsterdam 1935.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.