side 96 av Dagboken til Sofie Fredrikke Danielssen, fra en reise til Paris i 1867-1868.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.