side 14 av Reise i Lappmarken III.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.