side 16 av Reise i Lappmarken III.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.