side 14 av Altertavler i Danmark fra den senere Middelalder.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.