side 3 av De som saae med graad skal høste med glæde ... Hans Christian Byssing, ... kandestøber ... og jfr. Dorothea Margaretha Schmidt ... 11/2 1765

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.