side 4 av Korte tanker om tiid og evighed ... Jaen Frøchen ... negotiant <og sextenmand> begr. 13.7.1764

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.