side 1 av Hieronymus Reimers : 1759-1830, kateket ved Domkirken, lærer ved friskolen

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.